Политика конфиденциальности

Privaatsuspoliitika

Käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted panevad paika, kuidas me kasutame ja kaitseme informatsiooni, mida kasutajad edastavad meile meie e-poe kasutamisel. Maailmakaubad OÜ kohustub kaitsma kasutajate privaatsust ning kinnitame, et veebilehel küsitud kasutaja andmeid kasutame üksnes kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

Vastutus kogutavate isikuandmete eest


Kasutaja edastatud isikuandmete kogumise ja kontrollimise eest vastutab Eesti MAAILMAKAUBAD OÜ. Isikuandmete kogumisel ja kontrollimisel lähtume Eesti isikuandmete kaitse seadusest ja Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivist 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta.

Kogutavad isikuandmed


Maailmakaubad OÜ kogub isikuandmeid, mida kasutaja edastab näiteks tellimust tehes, või kontakteerudes klienditeenindusega.

Kogutavate isikuandmete hulka kuuluvad:

 • Nimi
 • Sünniaeg
 • Aadress
 • E-mail
 • Telefoninumber
 • Muu informatsioon, mis on oluline kliendiküsitluste, loosimiste ja/või pakkumistega seoses

Kogutud isikuandmeid ja informatsiooni kasutame järgmistel eesmärkidel:

 • Asutusesisene arvepidamine
 • Maailmakaubad.ee veebilehel kliendi kasutajakonto loomine ja haldamine
 • Läbi kodulehe edastatud tellimuste töötlemine
 • Tellimuste ja kohaletoimetamise staatuse edastamine
 • Kasutajaga tellimuse või kohaletoimetamise probleemide ilmnemisel kontakteerumine
 • Kasutaja päringutele vastamine
 • Kasutaja teavitamine uutest või muutunud teenustest
 • Otseturundus
 • Loosimiste võitjate teavitamine
 • Kasutajale sobivate pakkumiste ja infomatsiooni edastamiseks tehtavate analüüside teostamine
 • Küsitluste edastamine, et pakkuda kasutajatele võimalus mõjutada ja parendada meie teenust
 • Teenuse pakkumise süsteemide parendamine
 • Meie teenuse ebaõige kasutamise vältimine

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega info@maailmakaubad.ee

SMS-turundus

Teksti teatisi (teie tellimuse kohta, sealhulgas hüljatud ostukorvi meeldetuletused) ja teksti turunduse pakkumisi saadame teile juhul kui te olete andnud vastava nõusoleku. Nõusoleku andmisega nõustute jägmiste tingimustega:

Teie telefoninumbrit, nime ja ostu teavet jagatakse meie SMS-platvormiga "SMSBump Inc, Euroopa Liidu ettevõte, mille kontor asub Sofias, Bulgaarias, EL". Neid andmeid kasutatakse teile suunatud turundussõnumite ja teadete saatmiseks.

Tekstsõnumite saatmisel edastatakse teie telefoninumber tekstisõnumite operaatorile nende edastamise täitmiseks.
Kui soovite loobuda teksti turundussõnumite ja -märguannete saamisest, vastake sõnumile sõnaga "STOP" või kirjutage meie klienditoele info@maailmakaubad.ee ja eemaldame teid listist.

Turvalisus


Me tagame kasutajate isikuandmete kaitse. Isikuandmetele lubamatu juurdepääsu või isikuandmete avalikustamise vältimiseks oleme võtnud kasutusele sobivad füüsilised, tehnoloogilised ja administratiivsed meetmed. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Maailmakaubad on isikuandmete vastutav töötleja, Maailmakaubad edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

Isikuandmete kontroll


Me ei müü ega avalikusta kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma isikuandmete omaniku nõusolekuta või seadusest tuleneva kohustuseta.
Kasutajal on õigus igal ajal paluda informatsiooni tema kohta kogutud andmete suhtes. Tema kohta kogutud andmete informatsiooni väljastamine on kasutajale tasuta. Kui isikuandmed on valed või ebaolulised, on kasutajal õigus paluda informatsiooni korrigeerimist või eemaldamist. Me ei saa eemaldada andmeid, kui neile kehtib seadusjärgne hoiustamise nõue või need on vajalikud lepingust tulenevate nõuete sissenõudmiseks.
Me võime kasutada isikuandmeid edastamaks kasutajale kolmandate osapoolte pakkumisi, mida me peame kasutaja jaoks huvitavaks.

Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:

. Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

. Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – (3 KUUD)

. Töötlemise eesmärk – e-poe teenuste toimimise tagamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – (3 KUUD)

. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – (3 KUUD)

. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

. Töötlemise eesmärk – turundus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – (3 KUUD)

. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

3.7. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui (3) aastat.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused


Meil on õigus vajadusel privaatsustingimusi muuta. Meie veebilehte kasutades kinnitate, et olete käesolevate tingimustega tutvunud ning nõustute nendega. Privaatsustingimustes tehtud muudatustega kursis olemiseks palume külastada meie veebilehte.
Kõigi seoses privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@maailmakaubad.ee

Ärinimi: Maailmakaubad OÜ
Registrikood: 16042331